Про садок

Графік роботи:

Щоденний графік роботи дошкільного закладу з
понеділка по пятницю: з 7.30 до 19.30.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Наповненість закладу:

Функціонує 4 групи. З них груп: раннього віку – 1; дошкільного віку – 3. Кількість дітей за мережею на 2017-2018 навчальний рік – 143. Потужність – 75.

Пріорететні напрямки роботи

  • впровадження інноваційних технологій в практику роботи з дітьми
  • збереження та зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров’я дітей
  • забезбечення безпеки життєдіяльності малечі
  • формування культури дошкільника
  • особисто-орієнтований підхід до навчання та виховання дітей
  • акцентування уваги на обдарованості особистості виявлення талантів, створення умов для їх розквіту, самовираження і самореалізації кожного індивіда
  • залучення дітей та їх батьків до українських народних традицій,культури, формування у них національної свідомості.

Наша мета

Створення оптимальних умов для збереження та зміцнення  фізичного здоров’я малюків, забезпечення інтелектуального розвитку дітей, розвиток творчих здібностей,підготовка дошкільників до навчання в школі. Підвищення педагогічної культури батьків.

У дитячому садочку створені найкращі умови для гармонійного розвитку Вашої дитини.

Харчування

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок успішності у навчанні є повноцінне харчування. Саме тому адміністрацією закладу приділяється велика увага даному питанню.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами) від 22листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 (із змінами відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 26.02.2013 р. № 202/165), інших чинних санітарних норм та правил.

Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад  укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.

З метою зниження рівня захворюваності приділяється увага диспансерній групі дітей – з відхиленням у стані здоров’я і хронічними захворюваннями поза загостренням (хвороби печінки, жовчних протоків, нирок, алергічні хвороби тощо). За призначенням лікаря ці діти отримують короткострокове дієтхарчування. Ведеться облік таких дітей, відповідно до вимог враховується тривалість застосування дієти і своєчасне переведення дітей на загальний стіл.

У закладі встановлено доцільний трьохразовий режим харчування,та чай з сухариками після денного сну, наявні меню-вивіски, графіки видачі їжі (затверджені завідувачем), добові проби. Призначені відповідальні особи за організацію харчування  та  відповідальна особа за зняття проби з готових страв.

stolovaВідповідно до вимог організовано питний режим.

Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

У дошкільному закладі наявні картотеки страв, орієнтовні двотижневі, сезонні меню, затверджені СЕС, щоденні меню-розкладки, котрі відповідають картотекам страв.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений привозною питною, проточною холодною та гарячою водою. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться в робочому стані, є необхідна кількість посуду, котрий промаркований і використовується  за призначенням.

В закладі наявний весь набір продуктів (в асортименті крупи, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, риба, м’ясні та молочні продукти, овочі,фрукти тощо).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. В закладі створена бракеражна комісія.

Зберігаються продукти в спеціально обладнаній  коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм,  в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книзі складського обліку продуктів.

Аналіз виконання норм харчування основних продуктів за 2017 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм (у середньому – 70%). Так виконання норм  за 2018 рік становить:

м’ясо, м’ясопродукти – 89%;

риба – 74%;

олія соняшникова – 93%;

масло вершкове – 84%;

молоко – 40%;

сир кисломолочний – 86%;

сир твердий – 79%;

яйця – 97%;

цукор – 94%;

картопля – 91%;

крупи та макаронні вироби  – 96%;

хліб та жлібобулочні вироби – 87%;

овочі – 82%;

фрукти – 80%;

соки – 43,5%

У порівнянні з 2016 роком якість харчування  покращилась.

Причинами невиконання норм харчування по молочних продуктах, інших продуктах – невідповідність встановленої грошової і натуральної норми.

stolova2

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть  активну участь в організації харчування дітей, формують  у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовим приладдям (столовою, чайною ложками та виделкою). Дітей середньої та старшої груп навчають чергувати: сервірувати столи, збирати використаний посуд, використовувати санітарний одяг.

Упродовж  року спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби здійснювали контроль за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі,  зауважень  щодо організації харчування не було. Попередні пропозиції щодо неефективної роботи застарілої вентиляційної системи  через відсутність коштів не виконані.

Правильно організоване, поживне, багате на вітаміни харчування – добрий засіб зміцнення організму дитини. І саме за самопочуттям малят, їх фізичним станом, індексом здоров’я  оцінюємо ефективність своєї роботи.

 

Медичне спостереження

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється старшою медичною сестрою.

В дошкільному навчальному закладі №4 створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів.

План медико-профілактичної роботи включений до річного Плану роботи дошкільного навчального закладу.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

  • антропометричні вимірювання,
  • обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на  щеплення в дитячу поліклініку.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень , корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  №595  від 16.09.2011 р.  Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей старшою медичною сестрою.  Старша медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків.

Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ №4 є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік старша медична сестра звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.

Для охорони зору дітей, кожного року, старшою медичною сестрою проводиться перевірка гостроти зору. Для цього в закладі є таблиці. Дітей з виявленими патологіями направляють на консультацію до офтальмолога.

Облік захворюваності в навчальному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.  Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Медпрацівники проводять санітарно – просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Санітарний лікар, помічник санітарного лікаря ДСЕС проводить планові обстеження навчального закладу 1 раз в квартал, працівники епідеміологічного відділу ДСЕС проводять обстеження відповідно до епідемічних показань. Результатом обстежень є  складені акти, що реєструються у Журналі санітарного стану ДНЗ.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ №4, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в  дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Матеріально-технічна база

В садку зроблений капітальний ремонт. Групи облаштовані новими меблями, ігровими зонами. Також працює укомплектована новою технікою кухня та пральня.