Наші вихованці

Педагогами дошкільного закладу проводиться робота щодо підготовки дитини до суспільного життя через емоційно – мотиваційний, когнітивний та практичний компоненти як на заняттях так і в повсякденному житті.

Соціальний розвиток дошкільників здійснюється в усіх видах діяльності. Простежується взаємозв’язок між явищами соціалізації в праці, впливом трудової та ігрової діяльності на виховання морально – етичних норм поведінки дошкільників. Свої пізнавальні, соціальні, моральні, етичні потреби вихованці дошкільного закладу реалізовували в провідній діяльності – грі.

    Формування соціальної компетентності, як показника соціалізації дитини, відбувається в процесі ознайомлення малюків з українськими традиціями та обрядами. Результатом таких форм роботи є усвідомлення дітьми своєї національної приналежності, виховання у них любові до рідного краю, прояв почуття патріотизму.