Святкуємо разом

У дошкільному закладі створені оптимальні умови щодо формування у вихованців почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвитку творчих здібностей, формуванню елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці.

В основу діяльності вихователів покладена інтеграція різних видів розвиваючої діяльності, образотворчої, трудової,  художньо-мовленнєвої і художньо-естетичної діяльності, де дитина вступає в діалог зі світом мистецтв і відтворює цінності в матеріалізованому творчому продукті.

      Виховний процес художнього розвитку у закладі базується на сучасних технологіях художньо-естетичного напрямку.

      З метою художньо – естетичного розвитку та формування музичної компетентності дітей, розвитку творчих, виконавських здібностей музичними керівниками в тісній співпраці з педагогами закладу, батьками проводяться свята та музичні розваги.

   Варто зазначити творчий підхід музичного керівника до оснащення музичних заходів атрибутами і прикрасами, велика кількість яких є її авторським творінням Бойко Л.М.